V Radohovi vasi se je zaključila obnova podpornega zidu

V Radohovi vasi se je zaključila obnova podpornega zidu

Na regionalnem odseku ceste Šentvid pri Stični – Bič, natančneje v Radohovi vasi, je izvajalec CGP d.d. iz Novega mesta zaključil s sanacijo dotrajanega podpornega zidu ob glavni cesti. Pri obnovi je šlo za odstranitev obstoječega in gradnjo novega podpornega...