Kot smo že poročali, se v okviru celovite energetske prenove sanacije javnih objektov, poleg treh podružničnih osnovnih šol v občini, sanira tudi enota vrtca Polžek v Višnji Gori.

Enota vrtca Polžek je energetsko prenovo doživela že leta 2014, ko je bilo zamenjano stavbno pohištvo in ovoj stavbe. V sklopu projekta celovite energetske prenove pa v omenjeni enoti vrtca poteka zamenjava vrste ogrevanja, in sicer bo vrtec prešel iz ogrevanja s kurilnim oljem na ogrevanje s toplotno črpalko, nameščeni pa bodo tudi sodobni klimati za kuhinjo. Hkrati pa poteka kot ločena investicija v starejšem delu vrtca celovita prenova kuhinje ter sanitarij. Vrtec bo tako dobil sodobno lastno kuhinjo za pripravo kompletnih obrokov hrane, to je zajtrkov, malic, kosil in popoldanskih malic za cca 125 do 130 otrok. Investicija je bila nujna, saj se je vrtec pred tremi leti z dograditvijo prizidka povečal, in sicer so se k dvema obstoječima oddelkoma vrtca, pridružili še trije oddelki.

Energetsko prenovo tako za šole kot vrtca izvaja podjetja DULC d.o.o. Celotna vrednost vseh sanacij javnih stavb znaša 778.172,46 EUR (z DDV). Operacijo bo sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Evropska Unija, Kohezijski sklad, Naložba v vašo prihodnost v vrednosti 273.948,43 EUR. Kuhinjo v vrtcu Polžek pa bo dobavilo podjetje Kovinastroj d.o.o., in sicer znaša skupna vrednost dobave in montaže tehnološke opreme kuhinje 52.469,76 EUR.