Vse od konca leta 2016 na območju Krajevne skupnosti Stična brnijo stroji za izgradnjo kanalizacije tretje in četrte faze. Tretja faza zajema krak od Gasilskega doma Stična do Vira pri Stični z navezavo na kanalizacijski sistem pri Osnovni šoli Stična, kjer so se tudi začela gradbena dela. Izvajalci del trenutno polagajo še zadnje metre kanalizacije na Viru pri Stični.

Izvajalec del je Javno komunalno podjetje Grosuplje, s katerim se je Občina Ivančna Gorica ob tej priložnosti dogovorila, da bo uporabnikom, torej gospodinjstvom, nudil vso pomoč in skice za izvedbo hišnega priključka.

Na omenjenih lokacijah so med gradnjo položili še kabel za optiko ter pripravili predpripravo za postavitev javne razsvetljave.

Okvirna vrednost obeh krakov kanalizacije je ocenjena na 700.000 evrov, ki bodo v celoti financirana iz Proračuna Občine Ivančna Gorica. Zaključek del se predvideva do konca junija 2017.