V tem tednu si je župan Dušan Strnad skupaj z vodstvom Osnovne šole Stična ogledal nedavno zgrajeno novo, podružnično šolo v Zagradcu. Občina Ivančna Gorica je z izgradnjo nove šole z devetletnim šolskim programom v dolini reke Krke, omogočila izobraževanje otrok v lokalnem okolju, saj so se šolarji s območja Krajevnih skupnosti Zagradec, Krka in Ambrus, v drugem in tretjem triletju dnevno vozili na matično šolo v Ivančno Gorico.

Slednji so si ogledali okolico šole in šolske prostore. Pogovori so potekali o nadaljnjih projektih šole, do postavitve manjše atletske steze in zasaditve manjših dreves oziroma grmovnic v atriju šole. Po besedah župana ima vodstvo šole, učenci in ostali uporabniki še vedno izjemno lep odnos do šole in okolice Zagradca. Lahko rečemo, da je nova šola postala center krajevnega in kulturnega dogajanja v tem delu občine.