V sredo, 5. julija 2017, so se na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, s slovesno prireditvijo ob podelitvi maturitetnih spričeval, veselili lepih dosežkov ekonomskih tehnikov.

Po besedah ravnatelja Srednje šole Josipa Jurčiča Milana Jevnikarja, se je leta 2013 na program ekonomski tehnik vpisalo le 13 prvošolcev, 6 fantov in 5 deklet, kar 14 dijakov manj kot leto poprej. To je bila prva majhna generacija ekonomistov na šoli. Med šolanjem so se oddelku pridružili še novi dijaki, tako da je šolsko leto 19. maja zaključilo 13 dijakov s povprečnim 84,6 % uspehom. 11 dijakov je torej maja, po uspešno zaključenem četrtem letniku, pristopilo k opravljanju mature.

Letošnja poklicna matura je bila na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica zelo uspešna, saj so maturantje dosegli uspeh 90,9 %. Imajo le en popravni izpit.

Pohvalijo se lahko tudi z izjemnim uspehom na poklicni maturi. Maturitetno spričevalo s pohvalo (22 točk) je dosegel David Šircelj in tako postal 32 zlati maturant ekonomske šole.

Vsi ti podatki kažejo, da so bili letos na Srednji šoli Josipa Jurčiča spet izjemno uspešni, na kar je vodstvo šole zelo ponosno.