V tem tednu si je župan Dušan Strnad skupaj z vodstvom Osnovne šole Stična ogledal nedavno zgrajeno novo, podružnično šolo v Zagradcu. Občina Ivančna Gorica je z izgradnjo nove šole z devetletnim šolskim programom v dolini reke Krke, omogočila izobraževanje otrok v lokalnem okolju, saj so se šolarji s območja Krajevnih skupnosti Zagradec, Krka in Ambrus, v drugem in tretjem triletju dnevno vozili na matično šolo v Ivančno Gorico.

Krajani Malih in Velikih Vrheh so prav v teh mesecih zaključili z obnovo kapelice Žalostne matere božje v središču kraja. Obnovo so izvedli v dveh fazah, kakor so omogočali finančni prilivi. Finančna sredstva za fasaderska dela in notranjost kapele je poskrbel dobrotnik. Za obnovo kipa Žalostne matere božje pa so prispevali vaščani, ki so tudi uredili okolico kapelice.

Za kapelico, ki nosi letnico 1922, so krajani vedno skrbeli za njeno vzdrževanje, občasno so se lotili tudi večjih prenov. Tako so v letu 1960 v celoti obnovili ostrešje, leta 2004 pa še fasado. Ker pa čas in vremenski vplivi pustijo sledi, so se leta 2016 odločili za temeljito obnovo. Na zunanjosti kapele so izvedli zaključni sloj fasade in obnovili nekaj manjših fresk ter v celoti prebarvali notranjost kapele. Mesec dni kasneje je bil v celoti obnovljen še osrednji motiv, kip Žalostne matere božje, ki je delo akademskega kiparja in restavratorja Ljubomirja Zidarja iz Ivančne Gorice.