O IVANČNI GORICI

… »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore. Nimam svojega zapečka, pa se ne pritožim zato … Zdaj pa molči o tem in kaj veselega govori. Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!« …

Tako je govoril Deseti brat mlademu gospodiču, ki je prišel iz mesta na deželo in drži, da po vseh krajih, kjer je včasih on hodil, še vedno živijo prijetni in gostoljubni ljudje – prebivalci občine Ivančna Gorica.

Ivancna goricaObčina Ivančna Gorica je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij in obstoja od 1. januarja 1995 dalje. Z 12 krajevnimi skupnostmi obsega 227 km2 in 16.164 prebivalcev. Njeno središče je mlado naselje Ivančna Gorica, na razvoj katerega vplivajo predvsem ugodne prometne povezave, tako rekoč na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Več kot desetletno obdobje delovanja Občine je pripomoglo k uspešnemu razvoju obrtnih in storitvenih dejavnosti, ugodne prometne povezave pa omogočajo tudi razvoj industrijske dejavnosti. Občina se ponaša tudi z gimnazijo in srednjo strokovno šolo.

O starodavni zgodovinski izpričanosti govorijo številne arheološke najdbe na Viru in rimski miljnik, v središču Ivančne Gorice, ki je tudi simbol v občinskem grbu. Za svoj praznik si je Občina Ivančna Gorica izbrala 29. maj, dan, ko je muljavski rojak, in pisec prvega slovenskega romana Josip Jurčič, leta 1871 postal urednik takratnega slovenskega časnika Slovenski narod.

Rojaku je torej izkazano veliko spoštovanje ter ponos na njegove korenine in bogat ustvarjalni opus. A Jurčičev sloves je le del mozaika, ki ga sestavlja pestro kulturno-zgodovinsko izročilo in bogata naravna dediščina celotne občine. Tod živijo beli menihi, prebivalci starodavnega samostana v Stični, s še daljšo tradicijo pa se ponaša stara prafara Šentvid, danes poznana kot zibelka slovenskega zborovskega petja. Posebno vez s preteklostjo ohranja srednjeveška Višnja Gora, za številne se danes prav tu začne Dolenjska, ko se popotnik iz ljubljanske megle pripelje v sončno pokrajino tako značilnih hribčkov in dolinic. In kje se skriva Dolenjska lepotica? Do nje pridemo, če iz Jurčičeve Muljave nadaljujemo pot proti živahni vasici Krka, kjer izvira ena najočarljivejših slovenskih rek – reka Krka. Vse to je Občina Ivančna Gorica.

DUŠAN STRNAD, ŽUPAN

Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961, po rodu Dobrepoljec, že več kot 25 let dolgo živi v Kriški vasi pod Polževim, v krajevni skupnosti Višnja Gora. Z ženo in tremi polnoletnimi otroki živi in dela na srednje veliki kmetiji.

Po zaključku ekonomske srednje šole je bil zaposlen v Cestnem podjetju Ljubljana, nato kot računovodja na OŠ Dobrepolje, od leta 2000 pa je bil zaposlen kot glavni tajnik Slovenske demokratske stranke, na sedežu stranke v Ljubljani. Ob delu je kasneje študiral na višji šoli Doba in pridobil naziv Poslovni sekretar.

Aktivno družbeno-politično življenje ga je vodilo po različnih aktivnosti v domačem kraju in občini Ivančna Gorica. Ob ustanovitvi občine Ivančna Gorica je leta 1994 postal tajnik novonastalega občinskega odbora stranke SDS, leta 1997 pa njegov predsednik. Leto kasneje je bil prvič izvoljen v Občinski svet Občine Ivančna Gorica, kjer je kot svetnik deloval tri mandate. Od leta 2005 pa do letošnje izvolitve za župana je bil tudi podžupan občine Ivančna Gorica. V vseh teh letih je sodeloval pri nekaterih večjih projektih in aktivnostih občine Ivančna Gorica. Bil je predsednik gradbenega odbora pri gradnji nove šole v Višnji Gori, predsednik gradbenega odbora pri gradnji vodovoda po Polževski planoti, vodil pa je tudi organizacijo različnih prireditev, ena večjih je vsakoletna občinska proslava ob dnevu državnosti.

V domačem kraju je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Kriška vas in Turističnega društva Polževo, prostovoljstvo in dobrodelnost pa prihaja pri njem do izraza tudi pri delu v dobrodelni Ustanovi vrtnica, za pomoč ljudem v stiski, v kateri je bil dolgo časa predsednik ter v ZŠAM Ivančna Gorica. Nekdaj aktiven športnik rokometaš, se danes s športom ukvarja le še rekreativno.

Osem let je bil član Državne volilne komisije.

Od leta 2012 je član Državnega sveta Republike Slovenije.

Dušan Strnad je bil prvič izvoljen za župana občine Ivančna Gorica v drugem krogu lokalnih volitev, dne 24. 10. 2010. Za župana ga je potrdil občinski svet občine Ivančna Gorica na 1. konstitutivni seji, dne 10. 11. 2010. Delo župana opravlja poklicno.

Ponovno je bil za župana izvoljen leta 2014 in sicer v prvem krogu lokalnih volitev, dne 5. 10. 2014. Za župana ga je potrdil občinski svet občine Ivančna Gorica na 1. konstitutivni seji, dne 22. 10. 2014. Delo župana opravlja poklicno.

TOMAŽ SMOLE, PODŽUPAN

Tomaž Smole, se je rodil 14. 06. 1968 v Ljubljani. Leta 2003 se je preselil v Gabrje pri Stični, kjer danes živi s hčerko. Otroštvo je preživel v Kočevju, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Po končani srednji šoli v Postojni je nadaljeval šolanje na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Med študijem je dobil nagrado podjetja AERO za raziskovalno delo. Leta 1993 je diplomiral s področja Integralnega upravljanja kakovosti – Kakovost storitev, z najvišjo oceno.

Takoj po zaključku študija se je zaposlil v podjetju Kočevski tisk kot svetovalec direktorja in kasneje kot vodja službe za kakovost. Poklicno pot je nadaljeval v Ljubljani v družbi Iskra sistemi, kot organizator poslovnega informacijskega sistema in kasneje v hitro rastočem podjetju AMBA kot pomočnik direktorja. Vodil je več projektov izgradnje in implementacije poslovnih računalniško podprtih aplikacij (Navision Attain, Baan, MIT – inženiring,…) in postavitve sistemov kakovosti skladnih z mednarodnimi standardi serije ISO 900X. Leta 2002 je prevzel naloge svetovalca direktorja v družbi ELMO d.d. in kasneje tudi direktorja hčerinskega podjetja te družbe. Leta 2006 je prevzel dolžnosti in naloge generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij na Ministrstvu za pravosodje in pridobil izkušnje pri vodenju in upravljanju v javni upravi.

Leta 2009 se je vrnil v gospodarski sektor in je bil zaposlen kot tehnični direktor v zasebnem podjetju Plastika Mesojedec. Ob družini in službi pa najde čas tudi za košarko, od leta 2008, ko je bil ustanovljen Košarkarski klub Ivančna Gorica je tudi trener članske ekipe KK Ivančna Gorica.

Tomaž Smole je dne 10. 11. 2010 kot nadomestni član nastopil mandat člana občinskega sveta občine Ivančna Gorica, župan Dušan Strnad, pa ga je 15. 11. 2010 imenoval za podžupana občine Ivančna Gorica.

Od maja leta 2011 opravlja svojo funkcijo podžupana poklicno.