V začetku meseca junija sta župan Dušan Strnad in Matej Dulc, direktor podjetja DULC d.o.o., podpisala pogodbo za celovito energetsko sanacijo javnih objektov Občine Ivančna Gorica, z jamstvom energetskih učinkov sanacije.

Zaradi narave dela je prva na vrsto prišla Podružnične šola Muljava. Delavci so začeli s sanacijo vlage v kletnih prostorih, zato so odkopali teren okrog šole, na stenah kleti bo izvedena hidroizolacija, okrog objekta pa drenaža, ki bo odvajala padavinsko vodo stran od objekta. Po zasutju terena bo sledila postavitev gradbenega odra, zamenjava stavbnega pohištva (oken in vrat), oblaganje fasade s toplotno izolacijo, nanos zaključnega fasadnega sloja ter barvanje napušča ostrešja. V okviru energetske sanacije bo zamenjan še vir ogrevanja, in sicer bo peč na kurilno olje zamenjala toplotna črpalka.

V okviru celovite energetske sanacije javnih objektov se bodo izvedle še energetske sanacije Podružničnih šol Stična in Ambrus ter dokončanje energetske sanacije enote vrtca Polžek v Višnji Gori, o katerih bomo v naslednjih dneh še poročali.

Celotna vrednost vseh sanacij javnih stavb znaša 778.172,46 EUR (z DDV). Operacijo bo sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Evropska Unija, Kohezijski sklad, Naložba v vašo prihodnost v vrednosti 273.948,43 EUR.