V ponedeljek, 4. 12. 2017, je v avli Mestne občine Kranj potekala slavnostna podelitev nazivov »Branju prijazna občina«, ki ga je Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos podelilo prvič.

Na razpis se je z obsežnim dokumentom oziroma popisom dejavnosti, ki potekajo v namen spodbujanja, uspešno prijavila tudi Občina Ivančna Gorica in prejela naziv Branju prijazna občina. Tako je naša občina postala ena izmed 18 slovenskih občin, ki se lahko pohvalijo s tem nazivom in lahko na podlagi tega naziva snuje nove bralne zgodbe.

Izvajalci bralnih dejavnosti so v naši občini res nešteti. To so seveda: knjižnice, vrtci, šole, JSKD, ZKD, samostan, muzej, društva, posamezniki, občina pa je tista, ki dejavnosti finančno in moralno podpira. Župan Dušan Strnad je tudi promotor branja. Občina Ivančna Gorica, kot predlagatelj, na podelitev nikakor ni mogla popeljati vseh mentorjev, ki se ukvarjajo z branjem, ne vseh ravnateljev ali posameznikov, še manj vseh bralcev, zato so se podelitve udeležili predstavniki: Kristijan Rešetič, predstavnik bralnih mentorjev, Jožefa Železnikar, predstavnica bralcev vseh generacij, Rebeka Petrič, predstavnica ljubiteljskih literarnih dejavnosti, Tadej Trnovšek, predstavnik varuhov in promotorjev literarne dediščine ter Ksenija Medved, predstavnica knjižničarjev in knjižničnih dejavnosti. S strani občine pa so se podelitve udeležili župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole in strokovna sodelavka občinske uprave Maja Lampret.

Živimo v občini z bogato literarno in duhovno dediščino, od Stiških rokopisov, to je dom prvega slovenskega romana, prve povesti, prvega pesniškega almanaha itd. Skoraj vsak drugi občan je že prestopil prag knjižnice, bralne dejavnosti so del našega vsakdana. Certifikat je samo začetek še večjega zavedanja in nadaljnjih akcij v to smer, predvsem pa spodbuda za slehernega posameznika.

Od 212 slovenskih občin so nazive prejeli dve mestni občini, in sicer Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Kranj ter šestnajst občin, in sicer Črna na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec.