Občina Ivančna Gorica je v marcu 2017 na Eko Sklad, Slovenski okoljski sklad oddala vlogo za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep toplotne izolacije fasade in stropa proti neogrevanem prostoru večstanovanjske stavbe v Ivančni Gorici, Gorenja vas 2.

Z javnim razpisom Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb s tremi ali več stanovanji, želi Eko Sklad spodbuditi večjo energijsko učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb, ravno zato je razpis, ki ima na razpolago 10 milijonov EUR, namenjen tako fizičnim kot tudi pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom, …

Občina Ivančna Gorica je v preteklem času izvedla že več energetskih sanacij javnih objektov in s tem uspešno zasleduje in izpolnjuje cilje zastavljene v lokalnem energetskem konceptu.