Na regionalnem odseku ceste Šentvid pri Stični – Bič, natančneje v Radohovi vasi, je izvajalec CGP d.d. iz Novega mesta zaključil s sanacijo dotrajanega podpornega zidu ob glavni cesti.

Pri obnovi je šlo za odstranitev obstoječega in gradnjo novega podpornega zidu v dolžini 150 metrov in višini do dveh metrov. Stari zid, ki je bil sorazmerno nestabilen in izdelan iz kamnitih zložb, je sedaj zgrajen iz armiranega betona. V času obnove se je ob podpornem zidu na novo preplastil še del ceste.