Vremenski pogoji in nizek vodostaj Višnjice v teh dneh omogočajo izgradnjo novega prepusta čez Višnjico v Znojilah pri Krki. Gre za manjšo investicijo v enem izmed najlepših predelov naše občine, ki ga razvijamo predvsem v turističnem smislu.

Izvedba projekta je nujna zaradi dotrajanosti obstoječega kamnitega prepusta, ki je bil močno razpokan in posledično je bila njegova nosilnost že zelo vprašljiva. V minulem tednu je izvajalsko podjetje Mapri Proasfalt d.o.o., ki ga je Občina Ivančna Gorica izbrala na javnem razpisu, most porušilo. Sledi obnova prepusta, ki bo zasnovana kot armirano-betonska konstrukcija. Sočasno se bo uredilo še odvodnjavanje in brežine vodotoka, namestilo ograje na mostu ter pred asfaltiranjem vgradilo robnike ob cestišču.

Znesek pogodbenih del, ki bo v celoti financiran s strani proračuna Občine Ivančna Gorice, znaša 46.058,92 € z DDV. Zaključek del se pričakuje konec avgusta 2017.

Glede na to, da so roki za izvedbo del kratki, prebivalci zaradi gradnje ne bodo imeli večjih težav.