Direkcija RS za infrastrukturo je v začetku tega tedna, tudi na pobudo Občine Ivančne Gorice, začela z obnovitvenimi deli na odseku vozišča državne ceste od Praproč pri Temenici do Radohove vasi. Sanacijo državne ceste, v dolžini 2400 metrov, bo v poletnem času izvajalo podjetje Mapri Proasfalt, d.o.o. iz Ljubljane.

 

Zaradi del bo prihajalo do popolnih in delnih zapor zato Občina Ivančna Gorica in Direkcija RS za infrastrukturo vse udeležence v prometu naproša, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. O urejenih obvozih bomo poročali.

Vrednost pogodbe znaša 454.600,00 EUR evrov z DDV, rok dokončanja del pa je 80 dni.